ပုပၸားေတာင္ဖြဲ႔..သီခ်င္းမ်ား

ပုပၸားေတာင္အေၾကာင္းေရးျပီးေတာ့ ျမင္ကြင္းေလးေတြပါ ၾကည့္ရႈ႕ခံစားႏိုင္ေအာင္ ပုပၸားေတာင္အေၾကာင္း ဖြဲ႔ဆိုထားတဲ့သီခ်င္းေလးေတြတင္ေပးလိုက္ပါတယ္။နားေထာင္သြားပါအံုး ဘယ္ေတာ့မွမရိုးႏိုင္တဲ့သီခ်င္းေလး ေတြပါ...
စကား၀ါေျမ(စိုးစႏၵာထြန္း)
video
စကား၀ါေျမ(ႏွင္းဧကရီ)

video

ေတာင္ေတာ္ေရႊပုပၸား(သုေမာင္)
video


No comments:

Post a Comment